【DIG】『J-WHITE』 / CRZKNY


『J-WHITE』
/ CRZKNY
2024年1/25リリース
フォーマット:デジタル配信
【Track List】
01.JW-01
02.JW-02
03.JW-03
04.JW-04
05.JW-05
06.JW-06
07.JW-07
08.JW-08
09.JW-09
10.JW-10
11.JW-11
12.JW-12
13.JW-13
14.JW-14
15.BD 01
16.BASS 01
17.BASS 02
18.BASS 03
19.BASS 04
20.BASS 05
21.BASS 06
22.BASS 07
23.BASS 08
24.BASS 09
25.BASS 10
26.808BASS 01
27.808BASS 02
28.808CH
29.808CLAP
30.808OH
31.CLAP 01
32.CLAP 02
33.CLAP 03
34.CLAP 04
35.KICK 01
36.KICK 02
37.KICK 03
38.KICK 04
39.KICK 05
40.OH
41.REV K
42.SHAKER LOOP
43.SNARE
44.SUBBASS
45.T 01
46.T 02
47.T 03
48.T 04
49.T 05
50.T 06
51.T 07
52.T 08
53.T 09
54.T 10
55.T 11
56.T 12
57.T 13
Bancamp


2024.1.26 12:00

カテゴリ:DIG タグ:,